برگزاری  دوره آموزشی برای کارگران حمل زباله

 

با هماهنگی بعمل آمده با مرکز بهداشت شهرستان در روز شنبه مورخه 90/9/19 تعداد 65 نفر از همکاران پر تلاش ( کارگران جمع آوری زباله بیمارستانی و ویژه )و تعدادی از کارگران جمع آوری کننده زباله های عادی در این دوره شرکت کردند این دوره آموزشی که در سالن آموزش سلامت مرکز بهداشت با موضوع مخاطرات و بیماری های ناشی از تماس با زباله های شهری و عفونی بیمارستانی برگزار شد آقای دکتر صحبتی کارشناس مسئول واحد مبارزه با بیمار ی ها در خصوص امکان انتقال انواع بیماری ها به خصوص بیماری ایدز و انواع هپاتیت از طریق زباله توضیحاتی ارائه نمودند ، سپس آقای مهندس دهقان مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند ضمن تشکر از همکاری حوزه خدمات شهری ، مرکز بهداشت شهرستان ، واحد بهداشت طب کار شهرداری و همکارانی که در این دوره شرکت نمودند، کارگران حمل زباله و تنظیف شهرداری را قشر زحمتکش شهرداری نامیدند و توضیحاتی در خصوص خطرات بهداشتی ناشی از تفکیک غیر مجاز ارائه نمودند در ادامه آقای مهندس آستانی کارشناس مسئول بهداشت محیط و حرفه از مرکز بهداشت در خصوص بهداشت فردی افراد و راه های انتقال بیماری و روش های پیشگیری از انتقال توضیحاتی ارائه نمودند.ضمنا این دوره آموزشی برای کلیه پرسنل حمل زباله و تنظیف برگزار خواهد شد .