آموزش

در این بخش می توانید به آمار و اطلاعاتی در زمینه چگونگی آموزش و فرهنگ سازی در زمینه پسماند آشنا شوید .

اطلاعات بیشتر

اطلاعات جمع آوری زباله

در این بخش می توانید به اطلاعاتی از جمله تناژ روزانه و ماهیانه انواع زباله اعم از خشک و تر ، زنده گیری حیوانات بلا صاحب دسترسی داشته باشید

اطلاعات بیشتر

آشنایی با مدیریت پسماند

پسماند که در اصطلاح عامیانه به آن زباله گفته می شود ، به کلیه مواد زائد حاصل .....

اطلاعات بیشتر

پسماند كه در اصطلاح عاميانه به آن زباله گفته مي شود به كليه مواد زائد حاصل فعاليت هاي انسان و حيوان اطلاق مي گردد. اين مواد در نگاه اول كاملاً بي مصرف و غير قابل استفاده به نظر مي رسند، پسماندها از نظر منبع توليد و هم از نظر خواص داراي تنوع زيادي هستند كه توسط بخش هاي مختلف خدماتي، خانگي، تجاري، حمل و نقل، مراكز صنعتي، بهداشتي و درماني و .... توليد مي شوند

به طور كلي مي توان مراحل مديريت پسماند را به مراحل: توليد، جابه جايي، ذخيره و پردازش در محل، حمل و نقل، پردازش و بازيافت و دفع تقسیم بندی نمود

متأسفانه در اكثر مناطق كشور جمع آوري، حمل و نقل و دفع پسماندها هزينه مالي زيادي به بار مي آورد كه چنانچه به صورت اصولي انجام نشود ، خسارت غير قابل جبراني از نظر محيط زيست و منابع طبيعي نيز به وجود مي آورد

اساس مديريت پسماند در كشور ما به صورت مستقيم به عهده شهرداري ها مي باشد كه در سال هاي اخير در بعضي از شهرها سازماني به نام سازمان مديريت پسماند تأسيس شده كه يكي از فعاليت مهم آن جمع آوري ، حمل و دفع زباله مي شود .در شهر كرمان نيز اين مهم توسط سازمان خدمات موتوري و معاونين خدمات شهري شهرداري هاي مناطق و تحت نظارت عاليه سازمان مديريت پسماند انجام مي شود

سازمان مديريت پسماند شهرداري كرمان نيز در سال 83 با اهداف ذيل تأسيس شد

*اجراي برنامه هاي مديريت پسماند در شهر بر اساس قانون مديريت پسماندها مصوبه مجلس شوراي اسلامي در سال 83 از قبيل برنامه ريزي ، ساماندهي، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به كاهش توليد، جمع آوري، ذخيره سازي، جدا سازي، حمل و نقل بازيافت، پردازش و دفع پسماندهاي عادي از جمله پسماندهاي شهري ساختماني و عمراني

*ايجاد بانك اطلاعات و ارتقاء سطح فناوري در بخش هاي نرم افزاري و سخت افزاري

*افزايش توان كارشناسي و مديريتي در سازمان ( شهرداري در زمينه مديريت پسماندها)

*كاهش تصدي گري و بستر سازي لازم به منظور مشاركت هر چه بيشتر و جذب سرمايه هاي بخش خصوصي در زمينه اهداف و وظايف سازمان با رعايت مقررات مربوطه

*گسترش همكاري هاي مردمي و افزايش آگاهي هاي عمومي از طريق آموزش و اطلاع رساني با افزايش درآمد سازمان

*جلب رضايت شهروندان

*حفظ پاكيزيگي و نظافت محيط شهري

*بهينه سازي و ارتقاء مديريت پسماندهي عادي و ويژه موجود در پسماندهاي عادي شامل توليد، ذخيره سازي موقت، جمع آوري، حمل و نقل، بازيافت پرازش و دفع صحيح پسماندهاي جامد

بخشي از وظايف سازمان كه در اساسنامه آورده شده است عبارتند از

مديريت، نظارت ، طراحي و برنامه ريزي براي امور مربوط به توليد ، ذخيره سازي موقت ، جمع آوري ، حمل و نقل ، بازيافت ، پردازش ، دفع پسماندهاي عادي ( از قبيل پسماندهاي خانگي ، اداري ،تجاري و عمراني با رويكرد تفكيك از مبدأو تنظيف شهر )

تلاش در جهت بهينه سازي و كميته سازي توليد پسماندهاي عادي و ويژه موجود در پسماند عادي از طريق آموزش و اطلاع رساني و همكاري با بخش هاي صنعتي، كشاورزي، بازرگاني و خدماتي ،اداري و غيره

پيگيري ، پشتيباني و مشاركت فعال در فرآيند تدوين قوانين ، ضوابط ، دستور العمل ها ، سياست گذاري ها و استانداردسازي امور مربوط به مديريت پسماندهاي عادي و ويژه موجود در پسماند عادي

تهيه و جمع آوري اطلاعات و آمار مربوط به فرآيند پسماندهاي عادي و ويژه موجود در پسماند عادي براي ايجاد بانك اطلاعاتي موضوع بند 2 ماده (6) آئين نامه اجرايي قانون مديريت پسماند

احداث واحدها و كارخانجات بازيافت، پردازش، دفع و تبديل پسماندها مطابق طرح ها و برنامه هاي مصوب مستقيماً يا از طريق مشاركت و سرمايه گذاري بخش خصوصي

بستر سازي و پشتيباني لازم براي جلب سرمايه و مشاركت بخش خصوصي و كاهش تصدي گري سازمان در فعاليت هاي خدماتي، تجاري، صنعتي، بازرگاني، پژوهشي، توليدي و فني مهندسي مرتبط

ارائه خدمات مشاوره اي و كارشناسي

ايجاد همكاري و ارتباط مستمر با كارگروه هاي استاني به منظور انتقال مشكلات ، ظرفيت ها ، دانش و تجربيات ، مطالعات و ساير اطلاعات مورد نياز كارگروه هاي مذكور

ارسال طرح ها و پروژه هاي مديريت پسماند براي تصويب كارگروه استاني

پيگيري امور جرائم و تخلفات مديريت پسماندها و ضابطين قوه قضائيه مطابق شيوه نامه هاي مربوطه

پيگيري و اخذ تعرفه هاي بهاي خدمات مديريت پسماند مطابق شيوه نامه دستور العمل هاي مربوطه

تهيه طرح هاي جامع و تفضيلي مديريت پسماند مطابق با ماده 4 آئين نامه اجرايي مديريت پسماند و برنامه راهبردي ارائه شده از سوي وزارت كشور

تهيه برنامه راهبردي مديريت جزء ويژه پسماندهاي عادي و كشاورزي

شناسايي ، تعيين و تملك محل دفع پسماندهاي عادي بر اساس مفاد ماده 12 قانون و مواد 7 و 23 آئين نامه اجرايي مديريت پسماندها

كليه اهداف و وظايف سازمان بايستي در چهار چوب قانون مديريت پسماندها مصوب سال 1383 و آئين نامه ها و دستور العملها ي مربوطه و قانون شهرداري و ساير مقررات قانوني موضوعه صورت گيرد

 

 

معرفی مدیر عامل

 

مدیر عامل سازمان  مدیریت پسماند شهرداری کرمان

مصطفی عسکری

حاضرين در سايت

ما 5 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Go to top